منو اصلي

اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیآت علمی

 

معرفی اداره

 
 
    معرفی اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیات علمی  :

 نظر به اهميت وجايگاه وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي و ايفاي نقش ارزنده آن در امر آموزش ،بهداشت ، درمان، به منظور حفظ وارتقاء سطح سلامت افراد جامعه از طريق دانشگا ههاي علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني مختلف درسطوح کشور عزيز اسلامي ايران ودر نيل به اهداف سازمان  بهداشت جهاني ، اداره امور نيروي انساني هيات علمي دانشگاه  علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني مشهد نيز در اين مسير با قرار گرفتن در زير مجموعه مديريت امور هيات علمي در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه ودر راستاي اهداف کلي وجزئي سازمان ،مسئوليت انجام کليه  امور اداري واستخدامي اعضاي محترم هيات علمي تمام وقت وتمام وقت جغرافيايي شاغل در دانشکده ها و  بيمارستانهاي آموزشي ذيربط را در اجراي آيين نامه اداري واستخدامي  اعضاي هيات علمي دانشگاهها از بدو ورود به استخدام  تا زمان بازنشستگي آنان براساس شرح وظايف تدوين شده بر عهده دارد

 

اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه هاي اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیآت علمی 
 
 
- نيازسنجي در خصوص جذب اعضاي هيأت علمي
 
- انجام امور مرتبط به فراخوان اعضاي هيأت علمي
 
- انجام کليه امور اداری مرتبط با اداره امور نیروی انسانی اعضاي هيأت علمي
 
 - تدوين دستورالعمل اجرايي جذب اعضاء هيأت علمي
 
- بررسي شكايات و موارد مربوطه از دانشكده ها و متقاضيان
 

- ارائه پيشنهادات در خصوص آيين نامه ها ی مرتبط با اعضاي هيأت علمي

 

 

 

اهم وظایف


شرح وظايف اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیآت علمی 

 

-  تشکيل پرونده وصدور احکام استخدامي در اجراي فراخوان جذب هيات علمي دانشگاه

- تشکيل پرونده وصدور انعقاد قراردادانجام تعهدات قانوني در راستاي اجراي ماده 14 آيين نامه ادار ي واستخدامي
 - صدور احکام تغيير وضعيت استخدامي براساس دستور العمل وزارت متبوع ومصوبات هيات اجرايي جذب دانشگاه
-  صدور احکام  تغيير ضزيب حقوقي  سالانه براساس مصوبه هيات محترم وزيران

- صدور احکام ترفيع استحقاقي سالانه  بر اساس صورتجلسه کميته ترفيعات دانشگاه

- صدور احکام ارتقاء مرتبه علمي بر اساس صورتجلسه هيات مميزه دانشگاه

- صدور احکام ماموريت آموزشي ، انتصاب مجدد ،فرصت مطالعاتي ،مرخصي بدون حقوق ،انتصاب مجدد،انتقال وانتصاب، ماموریت خروجی ، ماموریت ورو دی ، ، افزایش کمک هزینه عائله مندی واولاداحتساب سنوات آموزشی.

- انجام مکاتبات لازم با  وزارت متبوع ، سایر دانشگاهها ی علوم پزشکی سراسر کشور

- صدور احکام مرخصی استحقاقی ، استعلاجی بر اساس در خواست های ارائه شد

- صدور ابلاغ ماموریت های داخل کشور ، خارج از کشور در راستای آیین نامه اداری واستخدامی

- صدور احکام اعضای هیات علمی واجدشرایط بازنشستگی بر اساس آیین نامه اداری واستخدامی

- صدور احکام برقراری و افزایش فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی مشمول

- صدور گواهی انجام کار اعضای هیات علمی در راستای اجرای فرایند اداری

- مکاتبا ت لازم با سازمان نظام پزشکی ، دایره تشخیص هویت وسایر سازمان مرتبط  در راستای جذب واستخدام اعضای هیات علمی جدید

 - گزارش گیر ی ازسیتم پرسنلی در راستای اجرای فرایند اداری اعضای هیات علمی

- انجام کلیه امور مربوط به اعضای هیأت علمی و پاسخگویی به آنها

- انجام کلیه اموری که از جانب مدیر مربوطه ابلاغ می گردد

- برنامه ريزي و سرپرستي امور مختلف و نظارت بر فعاليتهاو عملکرد بر کارکنان اداره

- ارائه گزارش فعاليتهاو عملکرد بصورت مستخدم مديريت

- پاسخگوئي  به ارباب رجوع و مقامات و مسئولین مربوطه

-شناسايي و تدوين و اصلاح فرآيندهاي کارگزيني هيات علمي

- انجام کليه امور مربوط به انتقال کسورات بازنشستگي اعضا هيات علمي

-تلاش درجهت توسعه فردي و افزايش توانمنديها

- مطالعه وشناسايي و پيشنهادروش هاي نوين در امور مرتبط با واحد به مديريت امور هيات علمي

 - مطالعه قوانين و مقررات اعضاي هيات علمي و اظهارنظر در مورد نحوه صحيح بودن آنان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.