اخبار مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ثبت نام پانزدهمین فراخوان جذب نوشته شده توسط باقری فاطمه 2778
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه نوشته شده توسط باقری فاطمه 2741
اطلاعیه نوشته شده توسط باقری فاطمه 3092
اطلاعیه نوشته شده توسط باقری فاطمه 3759
اطلاعیه : نوشته شده توسط باقری فاطمه 9531
برگزاری دوره های معرفتی ویژه اساتید و اعضاء هیات علمی نوشته شده توسط باقری فاطمه 9951
وام تعمیر مسکن نوشته شده توسط باقری فاطمه 10245
وام خرید و ساخت مسکن نوشته شده توسط باقری فاطمه 10369
بخشنامه نوشته شده توسط باقری فاطمه 10030
قابل توجه کلیه اعضاء هیات علمی نوشته شده توسط باقری فاطمه 10660

منو اصلي