اخبار مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ثبت نام پانزدهمین فراخوان جذب نوشته شده توسط باقری فاطمه 2879
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه نوشته شده توسط باقری فاطمه 2812
اطلاعیه نوشته شده توسط باقری فاطمه 3180
اطلاعیه نوشته شده توسط باقری فاطمه 3846
اطلاعیه : نوشته شده توسط باقری فاطمه 9607
برگزاری دوره های معرفتی ویژه اساتید و اعضاء هیات علمی نوشته شده توسط باقری فاطمه 10029
وام تعمیر مسکن نوشته شده توسط باقری فاطمه 10324
وام خرید و ساخت مسکن نوشته شده توسط باقری فاطمه 10443
بخشنامه نوشته شده توسط باقری فاطمه 10102
قابل توجه کلیه اعضاء هیات علمی نوشته شده توسط باقری فاطمه 10720

منو اصلي