اخبار مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ثبت نام پانزدهمین فراخوان جذب نوشته شده توسط باقری فاطمه 2488
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه نوشته شده توسط باقری فاطمه 2572
اطلاعیه نوشته شده توسط باقری فاطمه 2883
اطلاعیه نوشته شده توسط باقری فاطمه 3545
اطلاعیه : نوشته شده توسط باقری فاطمه 9020
برگزاری دوره های معرفتی ویژه اساتید و اعضاء هیات علمی نوشته شده توسط باقری فاطمه 9399
وام تعمیر مسکن نوشته شده توسط باقری فاطمه 9710
وام خرید و ساخت مسکن نوشته شده توسط باقری فاطمه 9860
بخشنامه نوشته شده توسط باقری فاطمه 9520
قابل توجه کلیه اعضاء هیات علمی نوشته شده توسط باقری فاطمه 10060

منو اصلي