ممنوعیت استفاده از تلفن همراه

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی

ممنوعیت استفاده غیر متعارف از تلفن همراه در حین انجام وظیفه در موسسات پزشکی، تشخیصی و درمانی


بخشنامه

منو اصلي