اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی همدان

بدینوسیله به اطلاع می رساند امکانات رفاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان آمادگی خود را جهت ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها اعلام می دارد. اعضای محترم هیات علمی می توانند جهت مشاهده هزینه اتاقها و رزرواسیون، متن نامه را مشاهده نمایند. 

متن نامه دانشگاه علوم پزشکی همدان

منو اصلي