اطلاعیه امکانات رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بدینوسیله به اطلاع می رساند امکانات رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمادگی خود را جهت ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها اعلام می دارد. اعضای محترم هیات علمی می توانند جهت مشاهده هزینه اتاقها و رزرواسیون، متن نامه را مشاهده نمایند. 

متن نامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

منو اصلي