معرفي اداره رشد و بالندگی

 

یکی از موثرترین و کارساز ترین مولفه های نظام دانشگاهی را اعضای هیأت علمی تشکیل می دهند، عملکرد صحیح آنان می تواند منجر به ارتقای کیفی نظام آموزش عالی گردد.توانمندسازی سرمایه های انسانی در محیط های علمی ،آموزشی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .بنابراین در جهت انجام رسالت و اهداف چندگانه دانشگاه، اعضای هیات علمی علاوه بر داشتن توانایی و مهارت در زمینه ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و بالینی به مهارت های دیگری در حوزه های آموزش و پژوهش و رهبری آکادمیک نیازمند می باشند. دانش و مهارت هایی که معمولا در طی تحصیلات دانشگاهی زمینه کافی برای شکل گیری و کسب آن ها فراهم نمی گردد که واحد ارزشیابی ، واحد توانمندسازی زیر مجموعه ای از این اداره می باشند. 


 

ستایش گر استادی هستم که چگونه اندیشیدن را به من بیاموزد نه چگونگی اندیشه ها را

IMAGE
برگزاری فلوشیپ پژوهشی سطح یک
یکشنبه, 06 خرداد 1397
  معاونت پژوهشی برای پوشش اعضای هیات علمی مشمول دوره های نهم و دهم توانمندسازی اقدام به برگزاری دوره پژوهشی سطح یک در خرداد ماه 97 کرده است.   ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری آزمون
یکشنبه, 12 شهریور 1396
    برگزاری آزمون پایان دوره فلوشیپ پژوهشی کلیه اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی ملزم به تکمیل سطح 2 توانمندسازی هستند.   ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید
دوشنبه, 02 مرداد 1396
    برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید، ویژه تابستان 96   نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه، طرح ضیافت اندیشه اساتید ویژه... ادامه مطلب...
 

رسالت

یکی از موثرترین وکارساز ترین مولفه های نظام دانشگاهی را اعضای هیأت علمی تشکیل می دهند، عملکرد صحیح آنان می تواند منجر به ارتقای کیفی نظام آموزش عالی گردد.توانمندسازی سرمایه های انسانی در محیط های علمی ،آموزشی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .بنابراین در جهت انجام رسالت و اهداف چندگانه دانشگاه، اعضای هیات علمی علاوه بر داشتن توانایی و مهارت در زمینه ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و بالینی به مهارت های دیگری در حوزه های آموزش و پژوهش و رهبری آکادمیک نیازمند می باشند. دانش و مهارت هایی که معمولا در طی تحصیلات دانشگاهی زمینه کافی برای شکل گیری و کسب آن ها فراهم نمی گردد.


ادامه مطلب

 
     
 

 رسالت

هر برنامه اي براي تعيين نقاط قوت و ضعف خود نياز به ارزشيابي دارد تا عملكرد اعضاء و نتايج به دست آمده را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهد و گزينه هاي مناسب براي اصلاح و ارتقاء برنامه را شناسايي نمايد.

ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي مسئله اصلي سيستم آموزش پزشكي مي باشد و از ديرباز راهكارهاي متعددي مطرح و آزموده شده اند و ارزشيابي به عنوان يكي از اين ابزارهاي ارتقاي كيفيت به صورت های گوناگون مطرح شده است. حساسيت امر آموزش و توجه به فرآيندهاي آموزشي در دانشگاهها، ضرورت ارزشيابي را كه بهبود كيفيت آموزش و در نهايت بهبود و كارآيي ...

ادامه مطلب