اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیآت علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 {tab=معرفی اداره}

 
 
    معرفی اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیات علمی  

 نظر به اهميت و جايگاه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و ايفاي نقش ارزنده آن در امر آموزش ،بهداشت ، درمان و به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه از طريق دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مختلف درسطوح کشور عزيز اسلامي ايران و در نيل به اهداف سازمان  بهداشت جهاني ، اداره امور نيروي انساني هيات علمي دانشگاه  علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد نيز در اين مسير با قرار گرفتن در زير مجموعه مديريت امور هيات علمي در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه و در راستاي اهداف کلي و جزئي سازمان ،مسئوليت انجام کليه امور اداري و استخدامي اعضاي محترم هيات علمي تمام وقت و تمام وقت جغرافيايي شاغل در دانشکده ها و  بيمارستانهاي آموزشي ذيربط را در اجراي آيين نامه اداري و استخدامي  اعضاي هيات علمي دانشگاهها از بدو ورود به استخدام  تا زمان بازنشستگي آنان براساس شرح وظايف تدوين شده بر عهده دارد.

 

{tab=اهداف و برنامه ها}

 
  اهداف و برنامه هاي اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیات علمی 
  • نيازسنجي در خصوص جذب اعضاي هيأت علمي

  • انجام امور مرتبط به فراخوان اعضاي هيأت علمی

  • انجام کليه امور اداری مرتبط با اداره امور نیروی انسانی اعضاي هيأت علمی

  • تدوين دستورالعمل اجرايي جذب اعضاء هيأت علمي

  • بررسي شكايات و موارد مربوطه از دانشكده ها و متقاضيان

  • ارائه پيشنهادات در خصوص آيين نامه ها ی مرتبط با اعضاي هيأت علمي


 

{tab=اهم وظایف}

 شرح وظايف اداره امور نیروی انسانی اعضاء هیات علمی

  - تشکيل پرونده و صدور انعقاد قرارداد انجام تعهدات قانوني در راستاي اجراي ماده 14 آيين نامه ادار ي واستخدامي

 - صدور احکام تغيير وضعيت استخدامي براساس دستور العمل وزارت متبوع ومصوبات هيات اجرايي جذب دانشگاه

-  صدور احکام  تغيير ضزيب حقوقي  سالانه براساس مصوبه هيات محترم وزيران

- صدور احکام ترفيع استحقاقي سالانه  بر اساس صورتجلسه کميته ترفيعات دانشگاه

- صدور احکام ارتقاء مرتبه علمي بر اساس صورتجلسه هيات مميزه دانشگاه

- صدور احکام ماموريت آموزشي ، انتصاب مجدد ،فرصت مطالعاتي ،مرخصي بدون حقوق ،انتصاب مجدد،انتقال و انتصاب، ماموریت خروجی ، ماموریت ورودی ، افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد احتساب سنوات آموزشی

- انجام مکاتبات لازم با وزارت متبوع، سایر دانشگاهها ی علوم پزشکی سراسر کشور

- صدور احکام مرخصی استحقاقی، استعلاجی بر اساس در خواست های ارائه شد

- صدور ابلاغ ماموریت های داخل کشور، خارج از کشور در راستای آیین نامه اداری و استخدامی

- صدور احکام اعضای هیات علمی واجد شرایط بازنشستگی بر اساس آیین نامه اداری و استخدامی

- صدور احکام برقراری و افزایش فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی مشمول

- صدور گواهی انجام کار اعضای هیات علمی در راستای اجرای فرایند اداری

- مکاتبات لازم با سازمان نظام پزشکی ، دایره تشخیص هویت و سایر سازمان مرتبط  در راستای جذب و استخدام اعضای هیات علمی جدید 

- گزارش گیری از سیستم پرسنلی در راستای اجرای فرایند اداری اعضای هیات علمی

- انجام کلیه امور مربوط به اعضای هیأت علمی و پاسخگویی به آنها

- انجام کلیه اموری که از جانب مدیر مربوطه ابلاغ می گردد

- برنامه ريزي و سرپرستي امور مختلف و نظارت بر فعاليتهاو عملکرد بر کارکنان اداره

- ارائه گزارش فعاليتها و عملکرد بصورت مستخدم مديريت

- پاسخگوئي  به ارباب رجوع و مقامات و مسئولین مربوطه

-شناسايي و تدوين و اصلاح فرآيندهاي کارگزيني هيات علمي

- انجام کليه امور مربوط به انتقال کسورات بازنشستگي اعضا هيات علمي

-تلاش درجهت توسعه فردي و افزايش توانمنديها

- مطالعه وشناسايي و پيشنهاد روش هاي نوين در امور مرتبط با واحد به مديريت امور هيات علمي 

- مطالعه قوانين و مقررات اعضاي هيات علمي و اظهارنظر در مورد نحوه صحيح بودن آنان


Please publish modules in offcanvas position.