آئین نامه ها . قوانین و دستورالعمل ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

{tab=آئین نامه های مرتبط با اعضاء هیات علمی}

آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمی 

آئین نامه اجرایی مقررات انتظامی اعضاء هیات علمی

آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضاء هیات علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی 

آئین نامه اعطای پایه تشویقی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضاء هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی

آئین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (به انضمام مجموعه مصوبات هیات عالی جذب)

آئین نامه صندوق رفاهی بازماندگان اعضاء هیات علمی

آئین نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها

{tab=قوانین و مقررات اعضاء هیات علمی}

قوانین و مقررات انتظامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور

قوانين و مقررات اعضای هیات علمی 

{tab=دستور العمل های مربوط به اعضاء هیات علمی}


دستور العمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی اعضاء هیات علمی


 

{tab=مصوبات مربوط به اعضاء هیات علمی}

مجموعه مصوبات هیات عالی جذب اعضاء هیات علمی شورای انقلاب فرهنگی


شیوه نامه حق التدریس بند 11 صورتجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورخ 1395/10/14

 

{/tabs}

Please publish modules in offcanvas position.