فرايندهاي مهم آموزشی اعضای هیات علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
     فرایندهای مهم آموزشی اعضای هیات علمی
 
 
  
 vفرایند صدور حکم فرصت مطالعاتی و انتصاب مجدد (داخل و خارج)

vفرآيند صدور حکم ماموريت اعضاي هيات علمي به خارج از دانشگاه(خروجي)

vفرآيندصدور حکم ماموريت اعضاي هيات علمي به دانشگاه(ورودي)

vفرآيند ارزشيابي اعضاي هيات علمي از ديدگاه دانشجويان ترمي 

 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.