واحد رفاهی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

چشم انداز

چشم انداز اداره رفاهی فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه

اداره رفاهی فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه با استعانت از قادر متعال و در پرتو عنایات حضرت علی بن موسی الرضا(ع) مصمم است با در نظر گرفتن برنامه پنجم توسعه ، نقشه جامع سلامت و افق 1404 دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان دانشگاه برتر جهان اسلام در فضائی توام با خلاقیت و نوآوری ، تحولی در ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به اعضای هیات علمی ایجاد نماید تا موجبات رفاه جسمی، معنوی، و رشد فرهنگی حداکثری اعضا و خانواده آنان را فرآهم آورد و زمینه ساز فعالیت مضاعف آنان در عرصه آموزش و پژوهش گردد و در نهایت به الگویی قابل قبول در سطح کشور تبدیل شود.لذا در تأمین این دورنما توجه به ارتقاء سطح فرهنگ اعضا و برنامه ریزی به منظور بهره گیری به منظور بهره گیری از تمامی پتانسیلها و امکانات قابل دسترس دانشگاه ضروری است