معرفی مدیریت:

با توجه به ضرورت تجميع امور مربوط به اعضای محترم هيأت علمي و با الهام از وزارت متبوع دانشگاه علوم پزشکي مشهد و به دنبال مصوبه هيأت امناء دانشگاه در جلسه مورخ 86/5/10، مديريت امور هيأت علمي را در نيمه دوم سال 1387 تشكيل داد. در حال حاضر این مدیریت شامل واحدهای رشد و بالندگی، رفاهی هیات علمی و کارگزینی هیات علمی می باشد.

رسالت مرکز:

مأموريت این واحد، مديريت عالي و يکپارچه کليه امور مرتبط با اعضاي هيأت علمي در جهت استفاده کامل از پتانسيل ها و توسعه توانمندي‌هاي آنان می باشد. این مهم در راستاي ارتقاي کيفي و کمي آموزشي، پژوهشي و خدماتي جهت وصول به اهداف دانشگاه صورت می پذیرد. جهت آشنایی بیشتر با اهداف واحد مدیریت امور هیات علمی اینجا کلیک نمایید.
IMAGE نهمین جلسه کارگروه تخصصی پایه
دوشنبه, 30 خرداد 1401
     نهمین جلسه کارگروه تخصصی پایه جلسه با حضور  آقای دکتر عمادزاده از EDC ، سرکار... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاری پنجمین جلسه کارگروه تخصصی بالینی
چهارشنبه, 25 خرداد 1401
 برگزاری پنجمین جلسه کارگروه تخصصی بالینی در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 با حضور آقای... ادامه مطلب ...
IMAGE سومین جلسه کمیته حق التدریس در سال1401
سه شنبه, 24 خرداد 1401
سومین جلسه کمیته حق التدریس در سال1401،  با حضور اساتید برجسته و صاحبان اندیشه روز... ادامه مطلب ...