تماس با ما هيات علمي دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره تماس های مدیریت امور هیات علمی

نام اداره یا واحد سازمانی

نام متصدی

تلفن مستقیم

داخلی

 دفتر مدیریت امور هیات علمی

 خانم باقری (مسئول دفتر)

38403555

148

 اداره کارگزینی اعضاء هیات علمی

 آقایان: پشوتن- تقیان - طبی

38454345

151

 اداره کارگزینی اعضاء هیات علمی

 خانم ها: قره گلی- خرمی

38454341

158

 اداره امور رفاهی و فرهنگی

 خانم عطری پور

38454345

158

 اداره رشد و بالندگی

 خانم ها: حاجی زاده - دکتر رجب زاده

38437842 

149

 فناوری اطلاعات -  سایت ثبت فعالیتها

 خانم مهندس وزیری

38437842

149