پيشكسوتان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

  اعضاي هيأت علمي رسمي و بازماندگان آنها جز در مواردي كه در اين آئين نامه تصريح گرديده است از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقرات مستخدمين رسمي كشوري و قانون اصلاحات مقررات بازنشستگي و وظيفه مورخ 13/12/68 و 13/2/79 مجلس شوراي اسلامي مي باشند.

مواد قانونی

 

 

 

اعضاء محترم هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بازنشستگان سال 1400
بازنشستگان سال 99
بازنشستگان سال 98 
بازنشستگان سال 97
بازنشستگان سال 96
بازنشستگان سال 95
بازنشستگان سال 94
بازنشستگان سال 93
بازنشستگان سال 92
بازنشستگان سال 91
بازنشستگان سال 90
بازنشستگان سال 89
بازنشستگان سال 88
بازنشستگان از سال 60 الی 87